1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine

1.1 Liitumiseks tuleb täita klubi liikmeks astumise avaldus. Avaldust saab printida kodulehelt
www.jktulevik.ee või küsida treenerilt.
1.2 Esimene kuu on tutvumiskuu ja sellel perioodil on treeningud tasuta.
1.3 Kohustus on tasuda õppemaksu või aastamaksu, vastavalt klubi poolt kehtestatud määrale.
Õppemaks tasutakse eelneva kuu eest iga kuu 10ndaks kuupäevaks MTÜ Viljandi Tulevikujalgpalli
Klubi arveldusarvele IBAN EE321010220192904224 vastava arve alusel. Arve tasumisel märkida
selgitusse arve number.
1.4 Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud) ja ka juhul, kui
treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma
korral, mis kestab kauem kui neli nädalat). Vastava avalduse leiate kodulehelt või saate küsida
treenerilt.
1.5. Klubimaksu mittelaekumise korral saadetakse Teile meeldetuletus ning selle eiramisel võlakiri.
1.6 Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel klubi treeningutel või makseraskuste korral on
võimalik taotleda õppemaksu soodustust. Vastav ankeet on kodulehel või küsida treenerilt.
1.7 Soovist klubist lahkuda teavitab noormängija lapsevanem kirjalikult või e-maili teel treenerit,
täidab klubist lahkumise avalduse ning peale avalduse esitamist väljastatakse klubi poolt lõpparve.
1.8 Klubist lahkumisel peavad olema kõik kohustused klubi ees täidetud.
1.9 Klubil on õigus noormängja välja arvata treenitavast grupist, kui ei peeta kinni klubi
sisekorra eeskirjadest.

2. Treeningud ja võistlused

2.1 Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 1-5 korda nädalas.
2.2 Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.
2.3 Võistlustel on mängijal ametlik klubi vorm.
2.4 Kõigil treeninggrupi lastel (v.a. algajate grupp esimesel treeningaastal) on võimalus aasta
jooksul osaleda nende tasemele vastavatel võistlustel ja turniiridel.
2.5 Treeningutest puudumisest teavitatakse treenerit 1 päev enne trenni telefoni, kirja või SMS- i
teel (v.a.haigestumine-1 tund enne trenni).
2.6 Võistlustele minnes meeskonna nimekirja kinnitatud mängija peab ootamatust loobumisest
esimesel võimalusel ette teatama.

3. Eesti Meistrivõistlustele registreeritud mängijad

3.1 Kõik noormängijad, kes on MTÜ Jalgpalliklubi Tulevik all registreeritud EMV-le, on
kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.
3.2 EMV-le registreerunud mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud ainult hooajavälisel
ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.
3.3 Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate
üleminekute korra alusel.

4. Lapsevanema kohustused

4.1 Eriarvamused lahendatakse klubi juhtkonnas ja/või treeneriga suheldes, vältimaks avalikke
vaidlusi. Treeningutel ja võistlustel korraldab ja lahendab küsimusi eelkõige treener ja klubi.
4.2 Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel loobub enda ja teiste laste
juhendamisest.
4.3 Lapsevanemad ja külalised viibivad mängu ajal pealtvaatajate alal, mitte vahetusmängijatele
mõeldud tehnilises alas.
4.4 Lapsevanem on kohustatud oma vahenditega soetama lapsele klubi poolt kinnitatud varustuse,
et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule tulles ilmale vastavat riietust. Treeningutel, võistlustel,
MV mängudel osaleb mängija klubi ametlikus vormis (vorm, dress, kilekas, põlvikud).

5. Klubi ja treeneri kohustused

5.1 Klubi tagab kvalifitseeritud treenerid.
5.2 Klubi tagab laste turvalisuse ja õige ning eakohased treeningud vastavalt klubis välja töötatud
„Noorjalgpalluri arendamise kavale“ millega on võimalik tutvuda klubi kontoris.
5.3 Klubi tagab treeninguteks vajalikud tingimused.
5.4 Klubi tagab võimaluse osaleda Eesti (Noorte) Meistrivõistlustel.
5.5 Klubi tagab tasuta transpordi Eesti (Noorte) Meistrivõistlustel.
5.6 Klubi organiseerib ja tarnib varustuse.

6. Klubi liikme ja mängija kohustused

6.1 Mängija saabub alati kokkulepitud ajaks treeningutele. Turniiride või võistluste väljasõitudele ei
hiline.
6.2.Klubi liige on klubi peegel. Meie klubi liige on viisakas ja eeskujulik nii klubi territooriumil kui
ka kõikjal mujal.
6.3 Klubi mängija peab hoidma talle usaldatud treeningvahendeid ning –varustust.
6.4 Noormängijate kohustuseks on vajadusel olla Viljandi JK Tuleviku kodumängudel
pallipoisteks.
6.5 Peame lugu ausa mängu printsiipidest, kohtleme kõiki võrdselt (say no to racism).
6.6 Spordirajatistel (väljakud, saalid, hallid ja klubi hoone) peab käituma vastavalt sealsetele
käitumisreeglitele ja/või isekorraeeskirjale.

7. Soovitused klubi liikmele ja mängijale

7.1 Harjuta ka individuaalselt kodus: žonglöörimist, triblingut, lööki jne.
7.2 Hoia pöialt oma klubikaaslastele võistlustel!

Kinnitan sisekorraeeskirja alates 01.01.2018.

Raiko Mutle
MTÜ Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi,
juhatuse liige
Viljandi JK Tulevik,
president

Sponsorid ja koostööpartnerid

Suursponsor

Airok
Airok
Järve Keskus
LX Motors
LX Motors

Varustuspartner

Joma
Joma

Sponsorid

Rademar
Rademar
Tactical Foodpack
Combimill
Roger Puit

Toetajad

Viljandi linn
Viljandi linn
Viljandi vald
Sportfever
Monkey Sport
Monkey Sport
Texor
Texor
Hansa Bussiliinid
Hansa Bussiliinid
Jaama Söögisaal
Leigola
Leigola
AndryMT
AndryMT
MSA Elekter
MSA Elekter
Hansa Ilutulestikud
Hansa Ilutulestikud
Electrum
Electrum

Koostööpartnerid

Viljandi Metall AS
Viljandi spordikeskus
Maksimum.ee
Maksimum.ee
Just Rest
Just Rest
Koopiapesa
Koopiapesa
MyFitness
MyFitness
Mulgimadin