Töökorraldus alates 11. märtsist 2021

Vastavalt Vabariigi valitsuse 9. märtsi otsusele tohib alates 11. märtsist avalikus väliruumis koos liikuda mitte rohkem kui kahekesi ja teistest tuleb hoida kahemeetrist vahemaad, samuti on spordile ja huvitegevusele seatud ranged piirangud.

Seetõttu läheb läheb Viljandi Tuleviku jalgpallikool alates neljapäevast 11. märtsist üle muudetud töökorraldusele. Grupitreeningud peatatakse ning jätkub individuaalne töö treenerite suuniste ja korralduste alusel. Iga treeninggrupi treener edastab juhised oma õpilastele ja/või lapsevanematele grupi tavapäraste suhtluskanalite vahendusel.

Staadionitele kogunemine ei ole kehtiva korra kohaselt lubatud, kuid maksimaalselt kahekesi pallitehniliste elementide harjutamine vabas õhus on lubatud, hoides teistest inimestest vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Grupitreeningud staadionil on vastavalt valitsuse määrusele lubatud üksnes Tuleviku meistriliiga võistkondadele ehk esindusmeeskonnale ja naiskonnale.

Küsimuste korral palume kindlasti pöörduda oma grupi treenerite poole; vajadusel saab alati otse pöörduda ka klubi juhtkonna poole, kes on valmis teie murega tegelema. Treenerite ja klubi kontori kontaktid leiate siit. 

Väljavõte Vabariigi valitsuse korraldusest

Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Alates 11. märtsist on avalikes siseruumides keelatud kõik eelnimetatud tegevused.

Siseruumides võivad treenimisega jätkata üksnes spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga osavõtjate treenimine siseruumides on keelatud.

Sarnaselt praegusega ei laiene piirang erivajadusega inimeste ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele.

Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.

Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele. Samuti ei laiene piirangud  riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Allikas: kriis.ee

Sponsorid ja koostööpartnerid

Suursponsor

Airok
Airok
Järve Keskus
LX Motors
LX Motors

Varustuspartner

Joma
Joma

Sponsorid

Rademar
Rademar
Tactical Foodpack
Combimill
Roger Puit

Toetajad

Viljandi linn
Viljandi linn
Viljandi vald
Sportfever
Monkey Sport
Monkey Sport
Texor
Texor
Hansa Bussiliinid
Hansa Bussiliinid
Jaama Söögisaal
Leigola
Leigola
AndryMT
AndryMT
MSA Elekter
MSA Elekter
Hansa Ilutulestikud
Hansa Ilutulestikud
Electrum
Electrum

Koostööpartnerid

Viljandi Metall AS
Viljandi spordikeskus
Maksimum.ee
Maksimum.ee
Just Rest
Just Rest
Koopiapesa
Koopiapesa
MyFitness
MyFitness
Mulgimadin