Ohutusreeglid alates 3. märtsist 2021

Jalgpallikooli töökorraldus alates 3. märtsist 2021 kehtima hakkavate piirangute raames

Alates 3. märtsist läheb Viljandi Tuleviku jalgpallikool lähtuvalt Vabariigi valitsuse koroonaviiruse tõkestamise meetmete kasutuselevõtmiseks tehtud korraldustele üle muudetud töökorraldusele. Välitingimustes sportimisele seni kehtinud 50-liikmeline grupi suuruse piirang kahaneb kümnele liikmele, kelle hulka loetakse ka treener. Sisetingimustes meie jalgpallikooli treeninguid läbi ei viida.

See tähendab, et:

 • Treeninggrupid jaotatakse laiali põhimõttel 9 mängijat + 1 treener. Treenerid hajutavad grupid väljakul vastavalt nõuetele.
 • Treeningutel tohivad osaleda vaid terved, haigusnähtudeta (nohu, köha, palavik, peavalu) jalgpallikooli õpilased.
 • Kui jalgpallikooli õpilane on määratud lähikontaktsena eneseisolatsiooni, ei ole isolatsiooniperioodi vältel talle treeningutel osalemine samuti lubatud.
 • Neil õpilastel, kelle leibkonnas on koroonaviirusega nakatunu lähikontaktsed, ent kes ise ei ole Terviseameti poolt lähikontaktseks (ning seetõttu eneseisolatsiooni) määratud, soovitame tungivalt kuni lähikontaksele leibkonna liikmele määratud eneseisolatsiooniperioodi lõppemiseni jalgpallikooli treeningutel mitte osaleda.
 • Treeningule tuleb tulla üksinda, mitte seltskonnas koos. See ei kehti ühe leibkonna lastele.
 • Staadionil ega selle ümbruses ei ole lubatud koguneda, järgida tuleb distantseerumisreegleid.
 • Treeningule tuleb saabuda täpselt treeningu alguseks, maksimaalset 5 minutit varem, mitte koguneda staadioni juurde varem.
 • Treeningule tuleb saabuda täielikus treeningrõivastuses.
 • Treeningu ajal ei ole lubatud lahkuda treeneri poolt määratud staadionisektorist ega kokku puutuda samal ajal staadioni teistes sektorites treenivate jalgpallikooli õpilastega.
 • Pärast treeningu lõppu tuleb koheselt staadionilt lahkuda.
 • Staadionile sisenedes ja sealt väljudes on kohustuslik desinfitseerida käsi. Desoained on staadioni sissepääsude juures väravate küljes.
 • Kunstmurustaadioni varustuselattu ei ole lubatud siseneda kellelgi peale treenerite.
 • Kui jalgpallikooli õpilane või tema leibkonna liige annab positiivse koroonaproovi, palume sellest koheselt teatada oma grupi treenerile.

Üldised reeglid

 • Haigusnähtudega inimesed ei tohi treeningutel ja muudes tegevustes osaleda. Vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega inimesed ja koroonaviirusesse nakatunuga kokku puutunud inimesed treeningutelt ja tegevustest kõrvaldada.
 • Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada. Treeningule tullakse otse staadionile treeningrõivastes ja treeningult lahkutakse otse koju.
 • Keelatud on enne ja pärast treeningut ning treeningu ajal kätlemine, kallistamine ja muu otsene tungiva vajaduseta kontakt, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
 • Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik. Sissepääsude juures on prügikastid kuhu saab kasutatud kaitsevahendeid ära visata. Kasutatud ja kasutamata kaitsevahendeid ei tohi väljakule jätta!
 • Sissepääsude juures on käte desifintseerimisvahendid, mida saavad kõik kasutada.
 • Enne treeningu algust ja pärast treeningut ei tohi koguneda gruppidesse, hoida tuleb kõigist vähemalt kahemeetrit distantsi vastavalt endiselt kehtivatele sotsiaalse distantseerumise normidele ja reeglitele.
 • Isiklikud üleriided, spordikotid ja joogipudelid tuleb tuleb asetada tribüünile treeningukaaslase asjadest kahemeetrise vahega.
 • Jalgrattaga tulijad peavad jätma sõiduvahendi väljaspoole kunstmuru teisest jalgrattast kahemeetrise vahega.
 • Kasutatakse ainult isiklikke joogipudelit. Oma isiklikke asju (sh joogipudelit) ei tohi kaaslastega jagada ega vahetada.
 • Kasutame treeningutel treenerite poolt jagatavaid treeningvahendeid. Oma palli treeningule kaasa võtmine ei ole lubatud.
 • Pärast treeningu lõppu vaheta koheselt jalanõud ja siirdu otse koju pesema.

SUHTUME TREENIMISE TINGIMUSTESSE JA REEGLITESSE TÄIE TÕSIDUSEGA!

HOIAME PUHTUST JA HÜGIEENI, PESEME JA DESINFITSEERIME KÄSI KA VÄLJASPOOL TREENINGUID!

Sponsorid ja koostööpartnerid

Suursponsor

Airok
Airok
Järve Keskus
LX Motors
LX Motors

Varustuspartner

Joma
Joma

Sponsorid

Rademar
Rademar
Tactical Foodpack
Combimill
Roger Puit

Toetajad

Viljandi linn
Viljandi linn
Viljandi vald
Sportfever
Monkey Sport
Monkey Sport
Texor
Texor
Hansa Bussiliinid
Hansa Bussiliinid
Jaama Söögisaal
Leigola
Leigola
AndryMT
AndryMT
MSA Elekter
MSA Elekter
Hansa Ilutulestikud
Hansa Ilutulestikud
Electrum
Electrum

Koostööpartnerid

Viljandi Metall AS
Viljandi spordikeskus
Maksimum.ee
Maksimum.ee
Just Rest
Just Rest
Koopiapesa
Koopiapesa
MyFitness
MyFitness
Mulgimadin